Hoyka Damir

Damir Hoyka, rođen je 23.4.1967. godine u Brežicama u Sloveniji. Poznati hrvatski slobodni umjetnik – fotograf u čijem fokusu rada su portreti i osobni kreativni projekti poput edukativnog projekta Fotosofia, gdje svoje znanje i iskustvo dijeli s mladim fotografima. Pohađao je studij umjetničke fotografije u Beču, a 1991. je dobio status slobodnog umjetnika.
Damir Hoyka je u sredstvima masovnih komunikacija do danas objavio nekoliko tisuća umjetničkih i primijenjenih fotografija i izlagao je na mnogobrojnim skupnim i samostalnim izložbama. Dobitnik je nekoliko nagrada.
2008. godine ga Fotoklub Zagreb nagrađuje nagradom Tošo Dabac za postignuća na području fotografske umjetnosti i za razvoj i promociju fotografske kulture.
Njegov SF roman “Xavia” je u Zagrebu i Rijeci 2009. godine proglašen najboljim SF romanom.

Dizajn i izrada stranice: