Duje
Jurić

JURIĆ, Duje, slikar (Rupe kraj Skradina, 18. IV. 1956). Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1981 (V.J.Jordan). Bio je suradnik Majstorske radionice LJ. Ivančića i N. Reisera. Surađivao s Julijem Kniferom (1989. i 1990.).  Od 1977. do 1993. godine radi kao vanjski suradnik Hrvatskog resaturatorskog zavoda, a 1999.-2000. godine u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu kao kustos-restaurator. Od 2000. godine radi kao profesor na ALU u Zagrebu. Od 1986. do 1988. godine surađivao je u projektima 'Kugla glumišta', kao scenograf ili priređujući slikarske izvedbe. Slikar geometrijske apstrakcije i dinamičke neogeometrije. Izvodi performanse, akcije, intervencije u prostoru te radove u fotografskom mediju. Izlagao je u tuzemstvu i inozemstvu. Radovi mu se nalaze u privatnim kolekcijama i muzejima moderne i suvremene umjetnosti.

< Natrag

Dizajn i izrada stranice: