Vlasta
Delimar

DELIMAR, Vlasta, umjetnica (Zagreb, 31. VII. 1956). Školu primjenjenih umjetnosti završila 1977. Samostalno izlaže od 1981. U okviru postkonceptualističkih traganja služi se najčešće performansima; u središtu njezina zanimanja nalazi se položaj žene i odnos muškoga i ženskog načela.

< Natrag

Dizajn i izrada stranice: